Şeert Ol

don

  1. 1
    don yanı tuman beyaz hassa yahut kahke bezinden mamil, incig gemiklerine gader uzıyan malaklarıynan uçguru elnen işlenen bi elbisedir. eski vahıtlarda genç gızlar bunu çeyiz edellermiş. şimdilerde de yeen az gullanılır oluk.
    #33611 misdavaacoolu | 8 yıl önce